اخبار سايت

  Picture of مدير فني سيستم
  لزوم اخذ کليه ي واحد هاي ارائه شده براي هر نيمسال
  by مدير فني سيستم - Monday, 15 Mehr 1398, 9:35 AM
   
  Picture of مدير فني سيستم
  قابل توجه دانشجويان کارآفريني ورودي 97
  by مدير فني سيستم - Tuesday, 9 Mehr 1398, 1:39 PM
   

  به اطلاع کليه ي دانشجويان ورودي 97 رشته ي کارآفريني (سازماني و کسب و کار) مي رساند: در ترم 39...

  Read the rest of this topic
  (46 words)
   
  Picture of مدير فني سيستم
  تغيير شيوه ورودي 97
  by مدير فني سيستم - Monday, 8 Mehr 1398, 9:39 AM
  Picture of مدير فني سيستم
  لزوم اخذ حداقل واحد درسي در نيمسال اول 99-98 در سامانه ي گلستان
  by مدير فني سيستم - Sunday, 7 Mehr 1398, 2:16 PM
   

  قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز آموزش الکترون...

  Read the rest of this topic
  (84 words)
   
  Picture of مدير فني سيستم
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98
  by مدير فني سيستم - Saturday, 5 Mordad 1398, 2:14 PM
   

  به فايل پيوست مراجعه فرماي...

  Read the rest of this topic
  (5 words)