اخبار سايت

  Picture of مدير فني سيستم
  ***اطلاعيه در مورد برگزاري امتحانات پايان ترم به صورت الکترونيکي***
  by مدير فني سيستم - Tuesday, 3 Tir 1399, 4:57 PM
   

  جهت آمادگي براي شرکت ...

  Read the rest of this topic
  (14 words)
  Picture of مدير فني سيستم
  ارزشيابي نيمسال دوم 99-98
  by مدير فني سيستم - Saturday, 20 Ordibehesht 1399, 11:33 AM
   

  بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند زمان ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در سامانه گلستان از شن...

  Read the rest of this topic
  (111 words)
  Picture of مدير فني سيستم
  تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398
  by مدير فني سيستم - Tuesday, 16 Ordibehesht 1399, 6:12 PM
   

   بر اساس مصوبه جلسه 9 / 2 / 1399 هیات رئیسه محترم دانشگاه تغییراتی در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398 به شرح آنچه در فايل ضميمه آمده,  انجام شده اس...

  Read the rest of this topic
  (30 words)