اخبار سايت

  عکس مدير فني سيستم
  تاييديه تحصيلي دانشجويان
  از مدير فني سيستم در شنبه، 20 مرداد 1397، 12:04 عصر
   
  خواهشمند ا...خواندن ادامهٔ مطلب
  (83 کلمه)
   
  عکس مدير فني سيستم
  تقويم آموزشي نميسال اول تحصيلي 98-97
  از مدير فني سيستم در یکشنبه، 14 مرداد 1397، 10:38 صبح
  عکس *مدير ارشد سيستم
  تعطيلات تابستانه دانشگاه
  از *مدير ارشد سيستم در یکشنبه، 24 تیر 1397، 9:30 صبح
   
  عکس *مدير ارشد سيستم
  محل برگزاري امتحانات پايان ترم
  از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 19 خرداد 1397، 2:06 عصر
  عکس مدير فني سيستم
  دستور العمل غيبت در امتحانات پايان ترم
  از مدير فني سيستم در شنبه، 12 خرداد 1397، 1:39 عصر
   

  لطفا به فايل پيوست مراجعه فرماي...

  خواندن ادامهٔ مطلب
  (6 کلمه)