اخبار سايت

تاييديه تحصيلي

 
عکس مدير فني سيستم
تاييديه تحصيلي
از مدير فني سيستم در سه‌شنبه، 7 اردیبهشت 1395، 2:12 عصر
 

همان طور که مستحضر هستيد کليه ي مقاطع تحصيلي پس از قبولي و ثبت نام در دانشگاه موظف به پيگيري و تکميل مراحل لازم جهت وصول تاييديه تحصيلي و ريزنمرات مقطع تحصيلي قبلي خود به دانشگاه هستند. ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 دانشجويان و همچنين انجام مراحل فارغ التحصيلي آنان منوط به وصول تاييديه تحصيلي و ريزنمرات ميباشد. لذا خواهشمند است دانشجويان جهت اطلاع از وضعيت ارسال تاييديه تحصيلي خود از دانشگاه مبدا به دانشگاه شهيد بهشتي به آدرس ذيل مراجعه نمايند :

مراجعه به سيستم گلستان - اطلاعات جامع دانشجو / پرسنلي /در قسمت تحصيلات قبلي روي کلمه ي دارد کليک شود اگر در ستون نياز به تاييديه کلمه ي دارد نمايان است يعني هنوز تايييديه دانشجو از دانشگاه مبدا ارسال نشده و در صورت ظاهر شدن کلمه ندارد يعني دانشجو نيازي به پيگيري دريافت تاييديه تحصيلي ندارد.