اخبار سايت

تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات

 
عکس * مدير
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات
از * مدير در سه‌شنبه، 4 خرداد 1395، 2:57 عصر
 


دانشجويان محترم متقاضي اقامت در خوابگاه ها در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند.