اخبار سايت

ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر

 
عکس *مدير ارشد سيستم
ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر
از *مدير ارشد سيستم در چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:47 صبح
 


به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند که کليه امتحانات بعد از ظهر رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد.