اخبار سايت

ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر

 
Picture of * مدير
ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر
by * مدير - Wednesday, 5 Khordad 1395, 9:47 AM
 


به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند که کليه امتحانات بعد از ظهر رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد.