اخبار سايت

ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر

 
عکس * مدير
ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر
از * مدير در چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:47 صبح
 


به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند که کليه امتحانات بعد از ظهر رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد.