اخبار سايت

جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات

 
عکس * مدير
جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات
از * مدير در چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:46 صبح
 


به اطلاع مي‌رساند دانشجويان محترم دوره هاي مجازي مي توانند جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات، همه روزه با به همراه داشتن کارت دانشجويي به آقايان خاکپور و رضازاده پشت رستوران اساتيد مراجعه نمايند.