اخبار سايت

جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات

 
Picture of * مدير
جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات
by * مدير - Wednesday, 5 Khordad 1395, 9:46 AM
 


به اطلاع مي‌رساند دانشجويان محترم دوره هاي مجازي مي توانند جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات، همه روزه با به همراه داشتن کارت دانشجويي به آقايان خاکپور و رضازاده پشت رستوران اساتيد مراجعه نمايند.