اخبار سايت

جهت تغيير شيوه آموزشي

 
عکس *مدير ارشد سيستم
جهت تغيير شيوه آموزشي
از *مدير ارشد سيستم در سه‌شنبه، 29 تیر 1395، 3:17 عصر
 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي 94؛

دانشجوياني که تمايل به تبديل وضعيت از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور دارند با ميانگين معدل دوترم اول بالاي 16.5 فرم پيوست را تکميل و امضا نموده و حداکثر تا 23 مرداد ماه به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي متناسب با رشته خود ارائه نمايند. شايان ذکر است اساتيد راهنماي پيشنهادي درج شده در فرم حتماً بايد از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي باشند. توجه فرماييد درخواستهاي بعد از تاريخ مذکور تحويل گرفته نمي شود.