اخبار سايت

تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93

 
Picture of * مدير
تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93
by * مدير - Tuesday, 12 Mordad 1395, 3:27 PM
 


بدين وسيله به اطلاع مي رساند کليه دانشجويان ورودي 93 که قصد اخذ واحد در نيمسال اول تحصيلي 96-95 را دارند، جهت تکميل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي به واحد آموزش مربوطه مراجعه نمايند.