اخبار سايت

آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي

 
Picture of * مدير
آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي
by * مدير - Sunday, 31 Mordad 1395, 9:28 AM
 

 

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي جهت ارتباط با کارشناسان آموزش به صورت زير مي‌باشد:
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir