اخبار سايت

اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد

 
Picture of * مدير
اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد
by * مدير - Wednesday, 10 Shahrivar 1395, 2:55 PM
 


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از ورودي 94 به بعد سقف تعداد واحد اخذ شده در هر ترم با احتساب پيشنياز، 14 واحد مي باشد. لازم به ذکر است مجوز اخذ بيش از اين واحد به هيچ عنوان داده نخواهد شد.​