اخبار سايت

زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران

 
عکس * مدير
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران
از * مدير در شنبه، 9 بهمن 1395، 7:46 صبح
 


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند اولين کلاس آنلاين آموزشيار هر درس هفته بعد از برگزاري اولين جلسه استاد برگزار خواهد شد.