اخبار سايت

زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران

 
Picture of * مدير
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران
by * مدير - Saturday, 9 Bahman 1395, 7:46 AM
 


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند اولين کلاس آنلاين آموزشيار هر درس هفته بعد از برگزاري اولين جلسه استاد برگزار خواهد شد.