اخبار سايت

ثبت نام حضوري

 
Picture of مدير فني سيستم
ثبت نام حضوري
by مدير فني سيستم - Tuesday, 11 Aban 1395, 12:14 PM
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم جديدالورود مي رساند آخرين مهلت ارائه مدارک جهت ثبت نام حضوري به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي، پايان روز اداري چهارشنبه مورخ 12/8/95 مي باشد.

لذا عواقب ناشي ازعدم ارائه مدارک مورد نياز تا تاريخ مقرر، بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.