اخبار سايت

دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده

 
Picture of * مدير
دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده
by * مدير - Saturday, 22 Aban 1395, 10:56 AM
 

 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند به علت پاره اي از تغييرات، دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده، به طور موقت، از ساعت 21 شنبه مورخ 95/8/22 تا 6 صبح روز بعد مورخ 95/8/23 مقدور نمي باشد.
***  لازم به ذکر است در اين بازه زماني دسترسي به فايل کلاسهاي ضبط شده همچنان برقرار خواهد بود.