اخبار سايت

اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان

 
عکس * مدير
اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان
از * مدير در شنبه، 6 آذر 1395، 10:06 صبح
 

 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از بخشنامه سازمان وظيفه عمومي ناجا  در خصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان فايل پيوست را ملاحظه فرمايند.