اخبار سايت

اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان

 
Picture of * مدير
اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان
by * مدير - Saturday, 6 Azar 1395, 10:06 AM
 

 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از بخشنامه سازمان وظيفه عمومي ناجا  در خصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان فايل پيوست را ملاحظه فرمايند.