اخبار سايت

قوانين درخواست انتقالي و مهمان

 
عکس *مدير ارشد سيستم
قوانين درخواست انتقالي و مهمان
از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 6 آذر 1395، 10:11 صبح
 

 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از قوانين درخواست انتقالي و مهمان به فايل پيوست مراجعه فرمايند.