اخبار سايت

استاد راهنماي انتخابي دانشجويان آموزش / پژوهش محور ورودي 94

 
عکس مدير فني سيستم
استاد راهنماي انتخابي دانشجويان آموزش / پژوهش محور ورودي 94
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 21 آذر 1395، 1:47 عصر
 

دانشجويان محترم:

 خواهشمند است تا تاريخ 95/10/22 نسبت به ارائه پروپوزال تاييد شده  توسط استاد راهنما به مرکز آموزش الکترونيکي اقدام نماييد. در اين خصوص لازم است نام 2 نفر استاد مشاور پيشنهادي با تاييد استاد راهنما در فرم پروپوزال ذکر شود. استاد مشاور پس از بررسي فرم ها و تاييد مرکز آموزش الکترونيکي از بين استادان پيشنهادي تعيين مي‌شود.

جهت مشاهده اسامي دانشجويان پذيرفته شده در تغيير شيوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور-  ورودي 94 به فايل پيوست مراجعه شود.