اخبار سايت

جهت رزرو غذا در ايام امتحانات

 
عکس *مدير ارشد سيستم
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات
از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
 


بدين وسيله به اطلاع مي رساند، دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه جهت تهيه غذا در ايام امتحانات مي توانند با مراجعه به سامانه تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي به نشاني http://dining.sbu.ac.ir نسبت به رزرو غذا اقدام نمايند.
نام کاربري: شماره دانشجويي
رمز عبور: کد ملي