اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7

 
Picture of * مدير
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7
by * مدير - Monday, 6 Dey 1395, 8:40 AM
 


از دانشجويان محترم خواهشمند است حداکثر تا سه شنبه مورخ 95/10/7  نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود در سامانه گلستان اقدامات لازم را صورت دهند.
در غير اين صورت طبق ضوابط و مقررات مربوطه از حضور دانشجو در جلسات امتحاني ممانعت به عمل آمده و مسئوليت آن برعهده دانشجو مي باشد.