اخبار سايت

زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

 
عکس مدير فني سيستم
زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 29 دی 1395، 6:12 عصر
 

بدين وسيله  به اطلاع مي رساند انتخاب واحد نيمسال 3952 کليه دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي از روز يکشنبه 95/11/3  تا روز سه شنبه 95/11/5 انجام خواهد شد.