اخبار سايت

تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95

 
Picture of * مدير
تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95
by * مدير - Tuesday, 5 Bahman 1395, 3:29 PM
 


مهلت انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95 تا پايان روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 تمديد شد.