اخبار سايت

اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد

 
Picture of * مدير
اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد
by * مدير - Wednesday, 6 Bahman 1395, 7:38 AM
 
 
به اطلاع دانشجويان محترمي که به دليل عدم رعايت سقف 32 واحد ، براي انتخاب واحد مشکل دارند، مي رساند، اين مشکل حداکثر تا زمان حذف و اضافه حل خواهد شد. بنابراين براي انتخاب واحد جاي نگراني وجود ندارد