اخبار سايت

اخذ درس مديريت تامين و عمليات

 
عکس مدير فني سيستم
اخذ درس مديريت تامين و عمليات
از مدير فني سيستم در شنبه، 16 بهمن 1395، 10:33 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان ترم چهارم رشته مديريت کارآفريني گرايش کسب و کار جديد ميرساند اخذ درس مديريت تامين و عمليات به شماره درس 201872410 در نيمسال دوم 96-95 جهت فارغ التحصيلي الزامي است.