اخبار سايت

اخذ درس مديريت تامين و عمليات

 
Picture of مدير فني سيستم
اخذ درس مديريت تامين و عمليات
by مدير فني سيستم - Saturday, 16 Bahman 1395, 10:33 AM
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان ترم چهارم رشته مديريت کارآفريني گرايش کسب و کار جديد ميرساند اخذ درس مديريت تامين و عمليات به شماره درس 201872410 در نيمسال دوم 96-95 جهت فارغ التحصيلي الزامي است.