اخبار سايت

لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر

 
عکس *مدير ارشد سيستم
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر
از *مدير ارشد سيستم در یکشنبه، 17 بهمن 1395، 11:07 صبح
 

 

به اطلاع مي رساند کليه دانشجويان رشته علوم کامپيوتر ملزم به اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر با کد 10-703-15-22 در ترم جاري مي باشند، در غيراين صورت فارغ التحصيلي آنها با مشکل مواجه خواهد شد.