اخبار سايت

لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر

 
Picture of * مدير
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر
by * مدير - Sunday, 17 Bahman 1395, 11:07 AM
 

 

به اطلاع مي رساند کليه دانشجويان رشته علوم کامپيوتر ملزم به اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر با کد 10-703-15-22 در ترم جاري مي باشند، در غيراين صورت فارغ التحصيلي آنها با مشکل مواجه خواهد شد.