اخبار سايت

اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات

 
عکس مدير فني سيستم
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 8 خرداد 1396، 9:46 صبح
 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي مي رساند جهت آگاهي در خصوص اسکان موقت در ايام امتحانات به فايل پيوست زير مراجعه فرمايند.