اخبار سايت

اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات

 
عکس *مدير فني سيستم
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات
از *مدير فني سيستم در دوشنبه، 8 خرداد 1396، 9:46 صبح
 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي مي رساند جهت آگاهي در خصوص اسکان موقت در ايام امتحانات به فايل پيوست زير مراجعه فرمايند.