اخبار سايت

تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96

 
عکس * مدير
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96
از * مدير در چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:27 صبح
 

قابل توجه دانشجويان گرامي؛

جهت مشاهده تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96 به پيوست مراجعه فرماييد.