اخبار سايت

آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96

 
عکس * مدير
آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96
از * مدير در شنبه، 25 شهریور 1396، 9:49 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 96 می رساند کلاسهای آنلاین این عزیزان در روزهای شنبه 96/6/25 و یکشنبه 96/6/26 برگزار نخواهد شد و پس از این تاریخ مطابق برنامه کلاسی اعلام شده، کلاس ها برقرار خواهد بود.