اخبار سايت

فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده

 
عکس مدير فني سيستم
فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده
از مدير فني سيستم در شنبه، 25 شهریور 1396، 12:58 عصر
 

با سلام

بدين وسيله فايل مربوط به کارگاه هاي حضوري برگزار شده در تاريخ 20، 21 و 22 ام  شهريور ماه به ضميمه در اختيار آن دسته از دانشجويان جديدالورود که موفق به شرکت در کارگاه هاي آموزشي نشده اند قرار مي گيرد.