اخبار سايت

تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96

 
Picture of * مدير
تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96
by * مدير - Tuesday, 28 Shahrivar 1396, 7:42 AM
 

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 96 می رساند همانطور که قبلتر در سایت دوره های الکترونیکی به آدرس sbu.ac.ir/vu  اعلام شد، تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 از ساعت 10 تا 12 خواهد بود. بدین منظور مقتضی است دانشجویان محترم در زمان مذکور وارد سایت lms و پس از نصب نرم افزارهای لازم مطرح شده در فایل راهنمای پیوست، وارد محیط آنلاین کارگاه آموزشی شوند.