اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان

 
عکس *مدير فني سيستم
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان
از *مدير فني سيستم در سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 9:49 صبح
 

بدين به وسيله اطلاع دانشجویان محترم کليه ورودي هاي مرکز آموزش الکترونيکي می رساند براي تکميل فرآيند ثبت نام و تأیید انتخاب واحد نهايي،تسويه حساب مالي در سامانه گلستان الزامي است.