اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان

 
Picture of مدير فني سيستم
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان
by مدير فني سيستم - Tuesday, 4 Mehr 1396, 9:49 AM
 

بدين به وسيله اطلاع دانشجویان محترم کليه ورودي هاي مرکز آموزش الکترونيکي می رساند براي تکميل فرآيند ثبت نام و تأیید انتخاب واحد نهايي،تسويه حساب مالي در سامانه گلستان الزامي است.