اخبار سايت

اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان

 
عکس مدير فني سيستم
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان
از مدير فني سيستم در سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 9:49 صبح
 

بدين به وسيله اطلاع دانشجویان محترم کليه ورودي هاي مرکز آموزش الکترونيکي می رساند براي تکميل فرآيند ثبت نام و تأیید انتخاب واحد نهايي،تسويه حساب مالي در سامانه گلستان الزامي است.