اخبار سايت

زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده

 
عکس مدير فني سيستم
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 14 آبان 1396، 10:37 عصر
 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مرکز آموزش الکترونیکی می رساند لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده که به هر دلیلی در صفحه ی درس قرار داده نشده است تا پایان هفته جاری تصحیح و در صفحه درس مربوطه در دسترس خواهد بود.