اخبار سايت

زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده

 
عکس *مدير فني سيستم
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده
از *مدير فني سيستم در یکشنبه، 14 آبان 1396، 10:37 عصر
 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مرکز آموزش الکترونیکی می رساند لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده که به هر دلیلی در صفحه ی درس قرار داده نشده است تا پایان هفته جاری تصحیح و در صفحه درس مربوطه در دسترس خواهد بود.