اخبار سايت

زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده

 
Picture of مدير فني سيستم
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده
by مدير فني سيستم - Sunday, 14 Aban 1396, 10:37 PM
 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مرکز آموزش الکترونیکی می رساند لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده که به هر دلیلی در صفحه ی درس قرار داده نشده است تا پایان هفته جاری تصحیح و در صفحه درس مربوطه در دسترس خواهد بود.