اخبار سايت

آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي

 
عکس مدير فني سيستم
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي
از مدير فني سيستم در شنبه، 21 بهمن 1396، 9:54 عصر
 

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي مي رساند آدرس کانال رسمي اين مرکز جهت اطلاع رساني در تلگرام به قرار ذيل مي باشد:

sbuel@ 

در صورت تمايل مي توانيد براي آگاهي از اخبار اين مرکز به کانال مربوطه بپيونديد.

لازم به توضيح است ضرورت بررسي پيام هاي دريافتي و اخبار سايت از سوي دانشجويان در سامانه مديريت يادگيري (LMS) همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.