اخبار سايت

آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي

 
Picture of مدير فني سيستم
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي
by مدير فني سيستم - Saturday, 21 Bahman 1396, 9:54 PM
 

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان محترم مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي مي رساند آدرس کانال رسمي اين مرکز جهت اطلاع رساني در تلگرام به قرار ذيل مي باشد:

sbuel@ 

در صورت تمايل مي توانيد براي آگاهي از اخبار اين مرکز به کانال مربوطه بپيونديد.

لازم به توضيح است ضرورت بررسي پيام هاي دريافتي و اخبار سايت از سوي دانشجويان در سامانه مديريت يادگيري (LMS) همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.