اخبار سايت

تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات

 
Picture of *کارشناس فني
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات
by *کارشناس فني - Monday, 11 Dey 1396, 9:35 AM
 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت اطلاع از روند ثبت نام برای خوابگاه ها٬ فايل پيوست را ملاحظه فرمایید.