اخبار سايت

نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان

 
عکس مدير فني سيستم
نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان
از مدير فني سيستم در شنبه، 14 بهمن 1396، 9:38 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع کليه دانشجويان ميرساند انتخاب واحد در تاريخ چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه مي بايست به شرح زير صورت پذيرد:

1.افرادي که در زمان انتخاب واحد به هر دليلي موفق به اخذ واحد درسي نشده اند مي بايست از طريق "منوي ثبت نام در گلستان" اقدام فرمايند.

2.ساير افراد جهت حذف و اضافه مي بايست از طريق"منوي ترميم در گلستان" نسبت به اخذ و يا حذف واحد درسي اقدام فرمايند.