اخبار سايت

دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي

 
عکس *کارشناس فني
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي
از *کارشناس فني در سه‌شنبه، 29 آبان 1397، 9:08 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع مي رساند فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين در صورت “عدم مواجه با نقص فني“ حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کاري پس از برگزاري آن جلسه در صفحه درس مربوطه قرار داده خواهد شد.

دانشجويان محترم مي توانند جهت گزارش نقص احتمالي در فايل ضبط شده, مشخصات کلاس و آدرس لينک آن را به همراه ذكر نوع مشکل فني به آدرس ايميل

 vu-classrecord@sbu.ac.ir ارسال نمایند، تا در اسرع وقت نسبت به  رفع آن اقدام شود.

بديهي است به پيام هايي که به پشتيبان هاي فني در سامانه ارسال مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.