اخبار سايت

تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96

 
عکس مدير فني سيستم
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 27 فروردین 1397، 11:14 صبح
 

***بدين وسيله به اطلاع مي رساند تاکنون دستورالعملي از طرف وزارت علوم و تحقيقات جهت تغيير شيوه ي آموزشي دانشجويان ورودي 96 ابلاغ نشده است.*** بديهي است در صورت دريافت دستورالعمل, مراتب در اسرع وقت به اطلاع شما عزيزان خواهد رسيد.