اخبار سايت

تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96

 
Picture of مدير فني سيستم
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96
by مدير فني سيستم - Monday, 27 Farvardin 1397, 11:14 AM
 

***بدين وسيله به اطلاع مي رساند تاکنون دستورالعملي از طرف وزارت علوم و تحقيقات جهت تغيير شيوه ي آموزشي دانشجويان ورودي 96 ابلاغ نشده است.*** بديهي است در صورت دريافت دستورالعمل, مراتب در اسرع وقت به اطلاع شما عزيزان خواهد رسيد.