اخبار سايت

آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا

 
عکس مدير فني سيستم
آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397، 12:26 عصر
 

لطفا به فايل ضميمه مراجعه فرماييد.