اخبار سايت

تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان

 
Picture of *کارشناس فني
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان
by *کارشناس فني - Monday, 31 Ordibehesht 1397, 9:07 AM
 

*** به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند آخرين مهلت جهت ارزيابي از اساتيد در سامانه ي گلستان تا چهارشنبه مورخ 97/3/2 تمديد شد.