اخبار سايت

تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان

 
عکس *مدير ارشد سيستم
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان
از *مدير ارشد سيستم در دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397، 9:07 صبح
 

*** به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند آخرين مهلت جهت ارزيابي از اساتيد در سامانه ي گلستان تا چهارشنبه مورخ 97/3/2 تمديد شد.