اخبار سايت

تعطيلات تابستانه دانشگاه

 
Picture of *کارشناس فني
تعطيلات تابستانه دانشگاه
by *کارشناس فني - Sunday, 24 Tir 1397, 9:30 AM
 

به اطلاع ميرساند تعطيلات تابستانه دانشگاه شهيد بهشتي از شنبه مورخ 97/4/23 تا جمعه مورخ 97/5/12 مي باشد. لذا مقتضي است دانشجويان محترم پس از اين بازه زماني با مرکز آموزش هاي مجازي تماس حاصل نموده و يا به مرکز مراجعه فرمايند.