اخبار سايت

تعطيلات تابستانه دانشگاه

 
عکس *کارشناس فني
تعطيلات تابستانه دانشگاه
از *کارشناس فني در یکشنبه، 24 تیر 1397، 9:30 صبح
 

به اطلاع ميرساند تعطيلات تابستانه دانشگاه شهيد بهشتي از شنبه مورخ 97/4/23 تا جمعه مورخ 97/5/12 مي باشد. لذا مقتضي است دانشجويان محترم پس از اين بازه زماني با مرکز آموزش هاي مجازي تماس حاصل نموده و يا به مرکز مراجعه فرمايند.