اخبار سايت

مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان

 
عکس مدير فني سيستم
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان
از مدير فني سيستم در سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
 

به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند جهت آگاهي از زمان هاي قابل توجه در تقويم تفصيلي, به پيوست مراجعه فرماييد.